بازگشت به جای اول!

بعد از مدتها دریافتم که وبلاگ نویسی به زبان فارسی بهترین جایش  پرشین بلاگ است. دلیل خیلی ساده است: آدم چیزی را که می نویسد باید خواننده داشته باشد و چه جایی بهتر از پرشین بلاگ که بزرگترین جامعه وبلاگ نویسان فارسی زبان است و میلیونها خواننده دارد. بنابر این می خواهم ازین بعد اینجا بنویسم درمورد همه چیز و بیشتر از تمام وسوسه  های زمین!

پیش از  همه باید  دستی به سر و روی خاک گرفته این وبلاگ فراموش بکشم.

عینک

/ 1 نظر / 41 بازدید